زندگی کن!

از کجا بفهمیم که سرور لینوکسی ما در معرض خطر (هک) قرار گرفته؟